Restorative Yoga

På shalan undervisas Restorative Yoga väldigt varsamt och utforskande. Det är en stillsam och väldigt återhämtande form av yoga. Vi stannar i positionerna under en längre tid och tillåter kropp och sinne slappna av på djupet. 

Restorative Yoga är i dagsläget inte en öppen klass med fast tid på schemat, utan brukar komma som öppen klass mellan kursomgångarna.