Om Ashtangayoga Mysore-klasser

En viktig del av vår undervisning är de sk mysore-style klasserna. Namnet är en syftning på staden Mysore i södra Indien och det sätt på vilket Ashtangayogan traditionellt lärts ut. Mysore-metoden är unik för ashtangayogan och den dominerande formen för ashtangayogautövare över hela världen.

På mysoreklasserna praktiserar du tillsammans med andra omkring dig men utan att läraren leder gruppen framåt muntligt. Var och en utgår från sin egen andning och sina egna förutsättningar och gör den sekvens av ställningar de blivit introducerade till, eller den anpassning som passar bäst för dagen. Läraren finns hela tiden till hands och assisterar var och en individuellt. Ibland genom att påminna om ordningen i sekvensen, introducera en ny ställning, variation på en ställning eller något helt annat. Oftast är assistansen fysisk och syftar till att hjälpa dig att hitta rätt i en position, på ett sätt som gör den så säker och gynnsam som möjligt. I perioder av skador, eller när du behöver modifiera din yoga av andra skäl, finns på Mysore-klasserna alltid utrymme till dialog och vi letar oss tillsammans fram till det som känns bäst. I andra faser uppmuntrar vi dig till att utforska dina gränser och hjälper dig att på ett säkert sätt testa på och lära dig behärska sånt du från början inte trodde var möjligt.

Det som gör mysore-utövandet så unikt är möjligheten att helt och hållet utgå ifrån där man befinner sig just för tillfället. Vissa dagar är din yoga lite långsammare och lugnare, andra mer intensiv. Det finns inget mål annat än utövandet i sig. Oavsett utgångspunkt i form av tidigare träning, ålder, skador eller sinnestillstånd är utmaningen alltid att yoga där man är och uppmärksamma sina egna motstånd, gränser och möjligheter till förändring.

Yoga på Mysore

De flesta börjar sin yoga genom att gå en eller flera kurser och sen gå på Ledda klasser för att få med sig grunderna och låta sekvensen och rörelserna sätta sig innan de börjar gå på Mysore. De ledda klasserna har många fördelar, och det är en speciell känsla att yoga tillsammans med andra och följa med i flödet i en grupp. Du är varmt välkommen att fortsätta din yoga på detta sätt så länge du vill. Mysore-style är inte ett måste och inte heller ett format som är mer avancerat än de ledda klasserna, utan helt enkelt ett annat sätt att yoga på.

Däremot är fördelen med Mysore-Style möjligheten att få mer individuell assistans och de allra flesta upplever att formatet ger fördjupad förståelse och utrymme att ”ta sin yoga vidare” till en ny nivå. I yogan blir man aldrig fullärd och en ställning kan se ut på lika många sätt som det finns utövare som gör den. På Mysore-klasser yogar du tillsammans med rena nybörjare och såna som hållit på i många år. Var och en utgår från sina speciella förutsättningar och får assistans där de befinner sig. Vårt perspektiv på Mysore är alltid långsiktig och ingången är att lära ut en ”yoga för livet”, dvs en hållbar yoga som gör gott både här och nu och på sikt.

Bra att ha med sig är att Mysore-style formatet i högre grad än andra klasser bygger på kontinuitet. När du börjar på Mysore kommer du att få börja lära dig memorera sekvensen och ta steget till att bli mer ”självgående” än på ledda klasser. Därför ser vi gärna att du åtminstone den första tiden är inställd på att komma så ofta du kan; allra minst 1 gång/vecka och gärna 2-3 eller fler. Samma rekommendation gäller förstås därefter; yogan fungerar bara när vi praktiserar den, och i perioder där det är svårt att hinna med är det alltid bättre med mindre men ofta än mycket och sällan.

Börja yoga på Mysore

Du är varmt välkommen till Mysoreklasserna, oavsett om du har gått alla våra längre kurser, har yogaerfarenhet från annat håll eller är helt och hållet nybörjare. På de här sidorna kan du läsa mer om olika sätt att komma igång på. Hör gärna av dig till oss via mailen info@ashtanga.se om du har frågor.

Kurser Våra längre kurser i Ashtangayoga finns på tre nivåer och är en bra förberedelse för Mysore-style.

Ledd stående & Mysore De här klasserna är en kombination av ledd klass och Mysore. Läraren leder den inledande delen och därefter fortsätter klassen i Mysore-Style.

Öppna klasser direkt Läs mittkolumnen ”Mysore-Style från början”.