Shalans värdegrund

Yoga och meditation är kraftfulla metoder med potential att förändra oss inifrån och ut. Vi på Ashtanga Yogashala Göteborg tror på yogans och meditationens transformerande och befriande kraft, när den tillämpas med förståelse och utifrån nyfikenhet, vänlighet, medkänsla och inlyssnande.

Det är vår vision, både i vårt arbete på Shalan och i våra vardagsliv, att inte skilja på utövandet av yoga och meditation från vårt engagemang i samhället.

De strukturella maktobalanserna i samhället, som bland annat tar sig uttryck i klass, rasism och sexism, är levande även i yoga- och meditationskulturen. Det speglar maktstrukturerna i övrigt i världen, och därmed tillgodoses inte allas behov utan bara en mindre grupp privilegierade människor. Vi strävar därför efter att för oss själva synliggöra våra privilegier och anser att en medvetenhet om detta behövs för att yoga och meditation ska kunna användas för att nå verklig befrielse.

Vi tror att utövandet av yoga och meditation stärker oss i arbetet för en annan och bättre värld. Vi måste tillämpa den kraft av insikt och medkänsla som vi erhåller från vår praktik, för att utforska hur vi, medvetet eller omedvetet, upprätthåller och drar nytta av orättvisa och förtryckande system.
Vi blir till tillsammans, och strukturerna i samhället är levande i var och en av oss.

Vår intention är därför att erbjuda en praktik som stödjer oss i åtagandena nedan
(i enlighet med Zen Peacemakers åtaganden baserat på den globala etik som Världsreligionernas parlament antog 1993) :

Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av icke-våld och vördnad för livet
Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av solidaritet och rättvis ekonomisk ordning
Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av inkludering och ett liv baserat på sanning
Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av lika rättigheter för alla människor, med respekt för och uppskattning av mänsklig mångfald
Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av hållbarhet och förvaltande av jorden

Vår önskan är att skapa en plats och en gemenskap, det vi kallar Shala och Sangha, som genom sitt utövande är redo att jobba för en tryggare, rättvisare, hållbar och inkluderande värld. En kraft för förändring.

Vi behöver därför själva ta ansvar och konkret arbeta för att Ashtanga Yogans avslutande mantra verkligen ska betyda något:
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu – Må varelser i alla världar få en möjlighet att odla lycka

Vi är ödmjuka inför, och medvetna om, att inte alla förstår världen som vi gör, eller har förutsättningarna för att agera i linje med vår värdegrund. Vår önskan är att Shalan ska vara en öppen och inkluderande plats för alla, även för dig som har ett annat sätt att uppfatta världen,och praktiken, än vad vi har.

Välkommen in.

Tack till Petri & Wambui för inspiration att förtydliga vår värdegrund!

Med värme –
Carolina & Pake

Etik som en grund för utövandet

Både inom buddhism och yoga finns det en etisk grund och kontext som traditionellt ses som en förutsättning för vårt utövande.

Bodhisattvaföreskrifterna

Tillflykterna
Medveten om min plats i livets oändliga cirkel, tar jag min tillflykt till:
Buddha, enhet, den vakna naturen hos alla varelser
Dharma, mångfald, oceanen av visdom och medkänsla
Sangha, harmoni, det ömsesidiga tillblivandet av enhet och mångfald

De tre rena föreskrifterna
Jag åtar mig att inte skada.
Jag åtar mig att göra det goda.
Jag åtar mig att odla det vakna sinnet för alla varelsers skull.

De tre principerna för Zen Peacemakers
Jag kommer att förkroppsliga Icke-vetande och ge upp förutfattade idéer.
Jag kommer att bära vittnesmål, och öppna mitt hjärta för glädjen och lidandet i världen.
Jag komer att agera kärleksfullt utifrån icke-vetande och att bära vittnesmål.

De tio huvudföreskrifterna
1. Se att jag inte är separerad från något som är. Detta är föreskriften om att Inte döda eller skada.
2. Vara tillfreds med det jag har. Detta är föreskriften om att Inte stjäla.
3. Möta livets mångfald med respekt och värdighet. Detta är föreskriften om anständigt beteende.
4. Lyssna och tala från hjärtat. Detta är föreskriften om att inte ljuga.
5. Odla ett sinne som ser klart. Detta är föreskriften om att inte vara okunnig.
6. Bära vittnesmål till varje ögonblicks gåva. Detta är föreskriften om att Inte tala om andras fel och brister.
7. Säga vad jag uppfattar som sanning. Detta är föreskriften om att Inte upphöja mig själv och skylla på andra.
8. Använda alla ingredienser i mitt liv. Detta är föreskriften om att Inte vara snål.
9. Bära vittnesmål till känslor som väcks. Det är föreskriften om att Inte klänga fast i ilska.
10. Hedra mitt liv som en fredsskapare. Detta är föreskriften om att Inte smutskasta de Tre Skatterna.

Zen Peacemakers fem åtaganden
1. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av icke-våld och vördnad för livet.
2. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av solidariet och rättvis ekonomisk ordning.
3. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av inkludering och ett liv baserat på sanning.
4. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av lika rättigheter för alla människor, samt respekt och uppskattning av mänsklig mångfald.
5. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av hållbarhet och förvaltande av jorden.

Yama och Niyama

Yama
1. Ahimsa – icke-våld
2. Satya – sanning, inte ljuga
3. Asteya – inte stjäla
4. Brahmacharya – anständighet, lojalitet, trohet
5. Aparigraha – inte vara girig, inte samla på sig

Niyama
1. Shaucha – renlighet i sinne, tal och kropp
2. Santosha – förnöjsamhet, acceptans
3. Tapas – beslutsamhet, uthållighet
4. Svadhyaya – studera sig själv, reflektion, introspektion
5. Ishvarapanidhana – ödmjukhet, kontemplation av världen som den är