Våra lärare har alla lång erfarenhet av yoga och meditation och har under många års tid utforskat metoderna, både genom det dagliga utövandet på mattan och kudden, men också genom att integrera yogan och meditationen i livet i stort – både i det privata livet och i sitt engagemang i samhället. Samtliga lärare har genomgått både grundläggande och kompletterande lärarutbildningar och fördjupningskurser.

Carolina

Carolina Lodeiro

Carolina Lodeiro är delägare av Shalan och har lång erfarenhet av yoga. Efter flera års praktik inom Kundalini- och Hathayoga, landade hon i Ashtangayogan och har sedan 2008 varit en dedikerad utövare på Shalan. Carolina har under många år studerat yogans olika delar, och fördjupar sig kontinuerligt genom fördjupningar och workshops i både vår och andras regi.

Carolina undervisar på Shalan sedan hösten 2014 och håller såväl ledda klasser, kurser och Mysore-klasser med assistans i såväl Primary som Intermediate series. Hon är utbildad hälsovetare och har en master i folkhälsovetenskap med fokus på ojämlikheter i hälsa. Utöver yogan jobbar hon med folkhälsa i Göteborg stad.

Att få dela med sig av yogan är en viktig del av praktiken och ett verktyg för att kunna hantera det som är och kanske släppa taget om föreställningar, idéer och förväntningar.

 

Anders Hellqvist

Anders Hellqvist har praktiserat regelbundet på Shalan ända sedan vi öppnade på Risåsgatan 2005. Han har under åren deltagit på de flesta workshops, retreats, fördjupningar och workshops med gästlärare vi arrangerat, och också fördjupat sig kontinuerligt på egen hand. 2015 påbörjade han sin assistentutbildning för Olle Bengtström och idag undervisar han på såväl kurser, ledda klasser och Mysoreklasser. Anders är en varmt uppskattad lärare med en särskild förmåga att förmedla lugn och närvaro på klasserna. 

Aleksandra Oravsky Sandström

Aleksandra började yoga 2009 för Susanna Finocchi på Ashtanga Yoga Copenhagen. Sedan dess har Aleksandra tillbringat flera perioder i Mysore och även deltagit i ett flertal workshops med till exempel Kirsten Berg och Maria Boox. När tillfälle getts har hon praktiserat på Shalan i Göteborg, och hon tycker det känns väldigt kul att undervisa just här!

Aleksandra är doktorand i kost- och idrottsvetenskap, och hennes hjärta slår extra hårt för djur och natur.