Meditation & Pranayama

Meditation är den sjunde av Ashtangayogans åtta delar (Dhyana) och pranayama den fjärde. Det handlar om att balansera energin och stilla sinnet så att vi kan se världen, och oss själva, klart. På så sätt kan vi vakna upp till vårt Sanna Jag och bli fria från lidande (dukkha).